business-services
business-services
business-services
VÅRA TJÄNSTER

Affärsutveckling

Realiserad med hjälp av teknisk innovation

business-services
business-services

Otydliga mål och bristande uppföljning resulterar i att organisationer får sämre resultat än vad de egentligen skulle kunna. Grunden i allt vår arbete är att förstå dig, din verksamhet och de utmaningar som ni står inför. För att du ska kunna ta din verksamhet till nästa nivå så krävs det att vi förstår nuläget och tar fram en tydlig vision för hur resan kommer att se ut. Vi kombinerar innovativa metoder med välbeprövade processer för att skapa konkreta och tydliga mål. Vi hjälper dig sedan att förverkligar dessa mål genom kontinuerligt stöd och innovation. Vårt unika tillvägagångssätt är utformat för att minska riskerna för dig samtidigt som du får kontroll över varje steg i processen.

business-steps-img-final

01 Analys & Diagnostik

Alla affärsbeslut bör fattas med djup insikt i samtliga faktorer som kan påverka ditt företags resultat, interna såväl externa. Det första steget är därför att analysera och diagnostisera olika faktorer för att komma närmare den mest optimala lösningen för varje affärsbeslut.

02 Idégenerering & Innovation

När vi gjort kartläggningen i tidigare skedet är det dags att generera de bästa möjliga lösningarna som kommer främja ditt företags resultat. Vi använder oss av innovativa lösningar för att möjliggöra processer och maximera resultat.

business-steps-img-final

03 Strategi & Implementering

Varje lösning behöver en tydligt definierad strategi och en strukturerad plan för dess implementering. När du har allt på plats kan du påbörja realiseringen av dina affärsmål.

04 Affärsstöd

För att dedikera fullt fokus på din kärnverksamhet och bibehålla prestationsförmågan kan du ibland behöva extra hjälp med de dagliga utmaningarna som uppstår när en driver ett företag. En sann affärspartner kommer vägleda och stötta dig i att uppnå en hållbar tillväxt på lång sikt.

business-services
business-services
businesswomen-using-a-digital-device-mockup-2021-09-02-06-05-34-utc 2 businesswomen-using-a-digital-device-mockup-2021-09-02-06-05-34-utc 2 (1)

Analys & Diagnostik

För att identifiera problem, fatta beslut och implementera lösningar måste du först analysera din situation och diagnostisera problemområden. Detta inkluderar en djupdykning i din affärsmodell med syftet att hitta en adekvat behandling för de diagnostiserade problemen.

Ditt företag kan också drabbas av oväntade situationer som uppmanar till nya åtgärder för att behålla din verksamhets likviditet och prestationsförmåga. Sådana situationer kan vara resultatet av en kris, nya marknadstrender och förhållanden, eller konsekvenser från dina egna affärsbeslut.

Vi ger dig en värdefull inblick i ditt nuvarande tillstånd och förutsättningar, samtidigt som vi föreslår innovativa lösningar som tar ditt företag till önskad destination.

Vår hälsobedömning av ditt företag är ett praktiskt verktyg och en tydlig startpunkt för samtliga beslutsprocesser.

Vi tittar närmare på:

business-services

Företagets tillstånd

Helhetsstrategi, sälj och finans

business-services

Nuläget

Affärsmodellen, risker, hot

business-services

Framtiden

Innovation, möjligheter

banner2 banner2_m
Få mer information om denna tjänst
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Idégenerering & Innovation

Att driva ett företag innebär att ständigt möta utmaningar och hantera många saker samtidigt. Att ha för mycket bollar i luften resulterar ofta i minskat fokus och ökad risk för att missa viktiga detaljer. Dessa detaljer kan ha en avgörande inverkan på ditt företag och behöver därför få uppmärksamhet regelbundet.

Vi har skapat en serie noggrant utformade workshops för att hjälpa dig förstärka ditt fokus och få kontroll över viktiga affärsområden:

business-services

Idégenerering

För att skapa innovativa lösningar behöver du generera nya idéer och strukturera befintliga.

business-services

Företagskultur

Att skapa eller definiera företagskulturen är en tidskrävande och viktig process som har stor inverkan på ditt företags resultat.

business-services

Optimering av affärsmodell

I tider av konstant utveckling är det högst nödvändigt att arbeta med ständig förbättring av ditt företags affärsmodell för att vara rätt i tiden.

business-services

Digital rekonstruktion

Denna workshop kommer att fokusera på analysen av din nuvarande situation och utveckla ramen för framtida möjligheter.

business-services

Expansion

Ditt företag kanske redan har en välstrukturerad och fungerande affärsmodell som visat sig vara framgångsrik på den befintliga marknaden och är redo för en ny marknad.

business-services

Möt marknaden

När du gjort allt förberedelsearbete och din produkt/tjänst nu är redo för lansering, är det dags att ta en titt till och försäkra dig om dess framgång.

banner3 banner3_m
Få mer information om denna tjänst
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Strategi & Implementering

Strategin är det som definierar, vägleder och vårdar varje verksamhet. Det är ditt företags kartbok och ditt förhållningssätt till den påverkar din framgång. Innan du bestämmer vilka åtgärder som ska leda dig mot dina mål måste du först undersöka marknaden och vilken roll ditt företag har i den.


Vi hjälper dig skapa, implementera och upprätthålla din strategi vilket ger ditt företag en säker biljett mot en hållbar tillväxt.

En marknadsstrategi är den bästa utgångspunkten och en av de mest väsentliga aspekterna av ditt företag. När den väl är strukturerad och lätt att följa kan du på bästa sätt nyttja dina resurser, ta önskad marknadsposition och lägga grunden för att skapa mer detaljerade planer riktade mot just dina affärssyften och mål.

Det här gör vi

business-services

Marknadsanalys

Att förstå ett företags nuvarande position är en förutsättning för varje beslutsprocess.

business-services

Marknadsplan

Identifiera din målgrupp och förstå dess behov.

business-services

Planritning & planering

Bestämma mål och vilka verktyg och taktik för att uppnå dem.

business-services

Implementering

Kontinuerligt stöd och innovativa lösningar för en hållbar tillväxt på lång sikt.

business-people-analyzing-company-performance-2021-11-11-03-24-29-utc 1 Digital readiness
Få mer information om denna tjänst
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Affärsstöd

Som företagare är du ofta i en ständig dragkamp mellan prestation och tillgång till kunskap och erfarenhet för vidare utveckling. Processen kan vara både ensam och utmanande. Medan du tar hand om ditt företag kan du behöva stöd för att hjälpa dig hantera de dagliga affärsutmaningarna och fatta de rätta besluten för att skapa en bättre stabilitet.

Hittills har vi stöttat företagare, styrelser och ledningar med experthjälp inom ledarskap, beslutsfattning och affärsutveckling bland annat. Vi kommer tilldela en dedikerad expert som kommer att stötta dig i dina beslut och agera som din partner för ditt företags framgång.

entrepreneur-pointing-at-diagram-on-whiteboard-2021-08-27-17-18-26-utc 1 Rectangle 335
Få mer information om denna tjänst
När du ger oss din e-postadress, accepterar du vår integritets- och cookiepolicy
Email sent!

Se hur vårt stöd bidragit till våra kunders framgång

business-services
business-services
business-services
business-services

Vilket stadium beskriver bäst din verksamhet?

Vet inte?
Vi hjälper dig att identifiera.

Vet inte? Vi hjälper dig att identifiera.

Redo att sätta igång?

Hittar du inte det du letar efter?