our-services
our-services
our-services
our-services our-services
VÅRA TJÄNSTER

Lösningar med fokus på affärer och teknologi

Unikt anpassade lösningar för ditt företags behov

our-services
our-services

SEEBA är ett företag med särskilt fokus på små- och medelstora företag och deras utmaningar. Som din affärspartner bidrar vi med kunskap och förståelse kring både affärsverksamhet och tekniska lösningar.

Våra tjänster är indelade i de två redan nämnda kategorierna, dock startar vi alltid ett nytt samarbete och partnerskap genom att utforska och definiera önskade affärsresultat. För att hjälpa dig att uppnå dina mål kombinerar vi ett antal affärsrelaterade aktiviteter och teknologiska implementeringar.

our-services

Affärsutveckling

Vi hjälper företagsledare att nå sina mål genom att analysera nuläget, identifiera gap och skapa digitala strategier som grund för att uppnå sin fulla affärspotential.

Våra rådgivningstjänster består av specialdesignade verktyg som syftar till att optimera varje kunds unika upplevelse.

Våra företagstjänster:
Utforska våra affärsutvecklingstjänster our-services
business-young-woman-working-on-white-board-with-p-2021-08-27-09-58-18-utc 1
colleagues-creating-new-web-design-2021-08-27-09-40-40-utc-opt 1
our-services

Tekniska tjänster

Vi betraktar teknik som en möjliggörare för affärsresultat. Baserat på input från en hälsbedömning för företag och den plan vi har skapat tillsammans, designar och utvecklar våra skräddarsydda lösningar så att de passar dina unika affärsbehov.

Våra tekniska tjänster:
Utforska våra tekniska tjänster

Vår metodologi

our-services
01 Identifiera & Prioritera

För att identifiera dina utmaningar och möjligheter måste vi känna till kärnan i ditt företag eller projekt. Tillsammans kartlägger vi dina mål och ambitioner. Sedan fortsätter vi förbereda en förstudieanalys som gör att vi kan bedöma de viktigaste komponenterna och skapa en fördjupad förståelse för din nuvarande position på marknaden.

our-services
02 Rangordna & Värdera

Nästa steg att göra är en implementeringsstrategi och definiera en lista över prioriterade områden. Fokus är att balansera mellan kortsiktiga lösningar som snabbt ger resultat och långsiktiga aktiviteter som syftar till långsiktig påverkan och tillväxt.

our-services
03 Definiera möjliga lösningar

När vi väl rangordnat, utvärderat alternativ och satt prioriteringar för att lösa utmaningarna väljer vi tillsammans de bästa möjliga lösningarna. I detta steg utvärderar vi kort- och långsiktiga åtgärder och viktiga prestationsindikatorer som hjälper oss att mäta implementeringen av dessa.

our-services
04 Aktiviteter & Implementering

Nu genomför vi vår aktivitetsplan i etapper, för både kortsiktiga- och långsiktiga mål. Vi använder en praktisk metod med pragmatiska lösningar som ger konkreta resultat.

our-services
05 Utvärdering

I slutskedet mäter och analyserar vi resultaten. Vi utvärderar förbättringar, letar efter kapacitetsluckor och identifierar ytterligare möjligheter.

chart

Redo att sätta igång?

Hittar du inte det du letar efter?