Alla
Dec 11, 2023

Sveriges strategiska fokus på små och medelstora företag och hållbar tillväxt

Den nya strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft har publicerats den 1/Dec. Stor fokus kommer att vara på små och medelstora företag. Här kommer en sammanfattning kring det:

  1. Effektivare stöd för export och internationalisering: För att stärka långsiktigt hållbar tillväxt, speciellt under tider av ekonomisk nedgång, understryker dokumentet behovet av att fler små och medelstora företag deltar i internationell handel​​.
  2. Inriktning på grön och digital omställning: Det betonas att små och medelstora företag bör särskilt beaktas i samband med den privata sektorns roll i genomförandet av Agenda 2030 och Parisavtalet, med fokus på grön och digital omställning. Det nämns även om att utveckla exportfinansiering till låg- och medelinkomstländer för att förbättra dessa företags möjligheter att konkurrera på lika villkor inom viktiga projekt relaterade till grön och digital omställning​​.
  3. Behovet av integrering i globala och regionala värdekedjor: Dokumentet tar upp vikten av att svenska underleverantörer, inklusive små och medelstora företag, integreras i globala och regionala värdekedjor. Det noteras att den geopolitiska utvecklingen och omställningen till digitalisering och hållbarhet kontinuerligt förändrar företagens behov av råd och stöd gällande export, import, investeringar och internationalisering. Det statligt finansierade exportfrämjandet bör fokusera på företagens behov och efterfrågan, men systemet kan upplevas som komplicerat och svåröverskådligt​​.

Detta är ett viktigt steg för Sverige, som visar upp ett proaktivt tillvägagångssätt för att främja en robust, hållbar och globalt konkurrenskraftig affärsmiljö.

SEEBA har under många år stöttat små och medelstora företag med fokus på hållbar tillväxt och internationalisering i Sverige, Skandinavien och i Sydosteuropa och kommer ännu mer bestämt att fortsätta med det fokuserat med sin digitala produkt SEEBA BIzEngine.

Läs den svenska strategin i sin helhet

Dela på sociala medier:

Redo att sätta igång?

Hittar du inte det du letar efter?