Tjänster

Vår modell bygger på en kombination av olika moment i form av kunskap, resurser och verktyg som tillförs in i en befintlig process eller verksamhet där vi tillsammans med företagsledaren formar en anpassad tillväxtstrategi. Våra projekt pågår tills vi har skapat det satta målet och vi följer upp resultat och stöttar våra kunder under hela processen.

Vi jobbar med frågor och moment som är affärskritiska, vi hjälper dig och din verksamhet att kravställa, prioritera rätt och framför allt se till att rätt åtgärd utförs vid rätt tillfälle. Vi kombinerar en rad olika verktyg för att uppnå rätt resultat. Nedan har vi kategoriserat dem i fyra olika moment.

SEEBAs arbetsmodell

Affärsutveckling

En bra och genomtänkt affärsmodell är ett grundläggande element för en verksamhets tillväxt. Oavsett om en verksamhet ska startas, växa eller förnyas så behöver affärsmodellen tas fram och förnyas under resan. SEEBA har varit med och skapat affärsmodeller för startups, omarbetad befintliga för bättre konkurrenskraft och vässat de bästa både för privata och publika organisationer.

Bemanning

Ett företag fungerar inte utan rätt resurser. SEEBA hjälper dig att hitta rätt kompetens för dina projekt, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi har tillgång till spetskompetens som tillgodoser din organisations behov, vi jobbar aktivt med att hela tiden vara i framkant och erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen. För oss är kunskap, inställning och ”rätt person på rätt plats” viktigt i alla våra projekt. Utifrån dina faktiska behov i form av krav och budget skräddarsyr vi ett team för just dig och din verksamhet. 

Digitalisering

Ett digitalt samhälle sätter krav på ständig utveckling av verksamheten för att säkra framtida affärer i en föränderlig värld. För att detta ska ske krävs ständig anpassning av din affärsmodell. Vår digitaliseringstjänst innehåller alla tänkbara verktyg du behöver för att lyckas. Från produktutveckling till brandig och marknadsföring. För oss är webb, sociala medier och alla andra digitala områden bara verktyg, vet man inte hur man använder det på rätt sätt så blir inte resultatet bra. Vi vet vad vi pratar om. 

Utbildning

Utbildning är nödvändig både under projektets gång, men även när ett projekt är avslutat för att man ska ta vara på de resurser man har investerat. Vi erbjuder en rad olika tjänster inom vårt område. Strategiskt rådgivning, aktiv problemlösning, inställning och attityd, till föreläsningar eller organisering av seminarier.  Det är utefter faktiska dina behov och krav som vi specialutformar en smörgåsbord av kompetenser, redo att överföras till dig och din organisation. 

SEEBA Insights

Nyheter

Hur du lyckas på Google 2017

Sökmotoroptimering utvecklas ständigt. En del av de framträdande trenderna från år 2016 kommer att fortsätta att växa under 2017, samtidigt som nya trender förväntas ta fart. Sökmarknaden står inför förändringar. Google och Facebook står för den större andelen av den digitala tillväxten, medan nationella mediebolag hamnar lägre ned på listan. Under 2017 förväntas sök bli den…

Read more
AffärsutvecklingBemanningDigitalisering

Digitalisering av en bruksort – Surahammars Kommun

En revolution leder till en annan. Ibland kan den omvandlingen ödelägga små kommuner som blir alltför beroende av den en gång revolutionerande teknologin. Många flyttar ut i sökandet efter nya utmaningar i storstäderna och ett fåtal arbetstillfällen blir kvar i spåren av dagens digitalisering. Idag är det en allt för stor skillnad på digital utveckling i…

Read more
InsightsNyheter

Mostar Software City – paneldebatt om mjukvaruexport

SEEBA har genom åren samarbetat med mång mjukvaruföretag på Balkan och många av dessa finns idag i Bosnien-Hercegovina. IT sektorn utvecklas snabbt och många nya företag registreras och byggs upp kring de tekniska universiteten. Mostar, en av dem vackrasta städerna i landet examinerar flera hundra teknologer varje år. Många av dem IT företagen i Hercegovina…

Read more