fbpx

Follow Us:

Hjälp för dig att navigera tryggt genom Covid-19 krisen

Home Our Services & Methodology Business Health Assessment – Swedish

Quick Contact

COVID-19 Företagshälsoanalys

NÖDPAKET FRAMTAGET FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Majoriteten av världens småbolag kommer få svårigheter att bibehålla en solid likviditet under COVID-19 krisen av olika skäl. Vi på SEEBA har därför tagit fram ett nödpaket, för att dela med oss av vår kunskap och problemlösningsförmåga i förhållande till krishantering.

PROBLEMEN VI KAN HJÄLPA DIG LÖSA

Majoriteten av världens småbolag kommer få svårigheter att bibehålla en solid likviditet under COVID-19 krisen av olika skäl:

  • MINSKAD FÖRSÄLJNINGDrastiskt minskad kundaktivitet på grund av restriktioner

  • PRODUKTRELEVANS  Tjänsteerbjudande inte anpassade till situationen

  • SVAG DIGITAL BEREDSKAP – Avsaknad av lämpliga digitala verktyg för att nå ut till kunder

VÅR LÖSNING

Som affärs- och teknikkonsulter vet vi att den potentiella skadan av en kris och hur starkt du tar dig ur den – inte styrs så mycket av krisens natur, men mycket mer av vilka beslut du tar och hur väl du hanterar den.

01

Information om aktuella institutionella åtgärder för små och medelstora företag och dess specifika effekter på just din verksamhet

Korttidspermittering, sjuklöneansvar, sänkta arbetsgivaravgifter, skatteinbetalningar och kreditgarantier är bara några av de många stödåtgärder regeringen vidtagit. Vet du vilken kombination av dessa som kan rädda just ditt företag?

02

Analysera den aktuella situationen och identifiera COVID-19 påverkan på ditt företags ekonomiska/digitala status (stresstest)

Hur kan ditt företag verifiera den information som kommer in om viruset, för en välplanerad respons? Om utbrottet fortsätter, vilka risker skapar det för anställda och verksamhetens ekonomi? Även om vi utgår från att krisen är över inom en relativt snar framtid, kommer den att lämna efter sig många svåra frågor för ditt företag att hantera.

03

Förslag på kreativa kortsiktiga åtgärder

Har du sett över ditt företags kostnader, intäktsströmmar och företagets juridiska avtal? Om du känner till de möjliga riskerna, kan du snabbt föregå dessa med kortsiktiga åtgärder.

04

Planering för långsiktiga hållbarhetslösningar

Det finns generellt sett tre grundelement i en framgångsrik krishantering: beredskap, en faktabaserad strategi och effektiviteten i all kommunikation – det vill säga både intern och extern. För att fatta hållbara och långsiktiga beslut måste du ha en stabil plan.

SLUTSATS

Paketet inkluderar en hälsobedömning av ditt företag, tre konsultmöten samt en utformning av en företagsplan med kort- och långsiktiga lösningar som kommer hjälpa dig och ditt företag navigera genom denna kris på bästa sätt. Vi finns här för att hjälpa dig, allt du behöver göra är att kontakta oss.